கம்பஹா தொம்பே தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

கம்பஹா தொம்பே தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்


Provincial Council Elections 2014
DOMPE Polling Division  
Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
United People's Freedom Alliance
44,256
62.18 %
United National Party
18,277
25.68 %
Democratic Party
5,206
7.31 %
People's Liberation Front
2,779
3.90 %
Sri Lanka Muslim Congress
402
0.56 %
Eksath Lanka Maha Sabha
42
0.06 %
Patriotic National Front
38
0.05 %
Jana Setha Peramuna
32
0.04 %
Eksath Lanka Podujana Pakshaya
28
0.04 %
Democratic Peoples Front
21
0.03 %
Nawa Sihala Urumaya
16
0.02 %
Independent Group 6
13
0.02 %
Independent Group 9
13
0.02 %
Independent Group 8
9
0.01 %
Sri Lanka Labour Party
8
0.01 %
Independent Group 3
8
0.01 %
Independent Group 5
8
0.01 %
Nawa Sama Samaja Party
5
0.01 %
Independent Group 7
5
0.01 %
Independent Group 2
3
0.00 %
Independent Group 4
3
0.00 %
Independent Group 1
2
0.00 %
Total Valid Votes
71,174
96.68 %
Rejected Votes
2,442
3.32 %
Total Votes Polled
73,616
65.45 %
Registered Electors
112475*

* Number of registered electors including postal voters

No comments:

Post Top Ad