காலி மாவட்ட பத்தேகம தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

காலி மாவட்ட பத்தேகம தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்


Provincial Council Elections 2014
BADDEGAMA Polling Division  
Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
United People's Freedom Alliance34,513
59.10 %
United National Party17,295
29.61 %
Democratic Party3,684
6.31 %
People's Liberation Front2,293
3.93 %
United Socialist Party136
0.23 %
Independent Group 1107
0.18 %
Sri Lanka Mahajana Pakshaya69
0.12 %
Eksath Lanka Maha Sabha62
0.11 %
Eksath Lanka Podujana Pakshaya52
0.09 %
Independent Group 447
0.08 %
Patriotic National Front31
0.05 %
New Democratic Front30
0.05 %
Independent Group 226
0.04 %
Independent Group 323
0.04 %
Maubima Janatha Pakshaya13
0.02 %
Sri Lanka Labour Party9
0.02 %
Jana Setha Peramuna7
0.01 %
The Liberal Party4
0.01 %
Total Valid Votes
58,401
95.29 %
Rejected Votes
2,886
4.71 %
Total Votes Polled
61,287
64.71 %
Registered Electors
94,708*

* Number of registered electors including postal voters

No comments:

Post Top Ad