காலி மாவட்ட அம்பலாங்கொடை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

காலி மாவட்ட அம்பலாங்கொடை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்


Provincial Council Elections 2014
AMBALANGODA Polling Division  

Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
United People's Freedom Alliance27,575
60.37 %
United National Party8,193
17.94 %
Democratic Party7,347
16.09 %
People's Liberation Front2,088
4.57 %
Eksath Lanka Maha Sabha77
0.17 %
Sri Lanka Mahajana Pakshaya60
0.13 %
Patriotic National Front52
0.11 %
Eksath Lanka Podujana Pakshaya47
0.10 %
United Socialist Party45
0.10 %
New Democratic Front44
0.10 %
Independent Group 238
0.08 %
Independent Group 435
0.08 %
Sri Lanka Labour Party19
0.04 %
Independent Group 316
0.04 %
Maubima Janatha Pakshaya15
0.03 %
Jana Setha Peramuna11
0.02 %
Independent Group 19
0.02 %
The Liberal Party2
0.00 %
Total Valid Votes
45,673
95.63 %
Rejected Votes
2,085
4.37 %
Total Votes Polled
47,758
64.12 %
Registered Electors
74,482*

* Number of registered electors including postal voters

No comments:

Post Top Ad