காலி மாவட்ட ரத்கம தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

காலி மாவட்ட ரத்கம தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்


Provincial Council Elections 2014
RATGAMA Polling Division  
Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
United People's Freedom Alliance26,688
60.06 %
United National Party9,681
21.79 %
Democratic Party4,911
11.05 %
People's Liberation Front2,436
5.48 %
Sri Lanka Mahajana Pakshaya211
0.47 %
Sri Lanka Labour Party82
0.18 %
Jana Setha Peramuna80
0.18 %
Eksath Lanka Podujana Pakshaya77
0.17 %
Eksath Lanka Maha Sabha52
0.12 %
Independent Group 448
0.11 %
Patriotic National Front41
0.09 %
United Socialist Party40
0.09 %
New Democratic Front38
0.09 %
Independent Group 226
0.06 %
Independent Group 313
0.03 %
Maubima Janatha Pakshaya7
0.02 %
The Liberal Party3
0.01 %
Independent Group 13
0.01 %
Total Valid Votes
44,437
96.04 %
Rejected Votes
1,831
3.96 %
Total Votes Polled
46,268
59.55 %
Registered Electors
77'698*

* Number of registered electors including postal voters

No comments:

Post Top Ad