காலி மாவட்ட ஹபறடுவ தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

காலி மாவட்ட ஹபறடுவ தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்


Provincial Council Elections 2014
HABARADUWA Polling Division  
Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
United People's Freedom Alliance26,579
59.04 %
United National Party9,849
21.88 %
Democratic Party4,649
10.33 %
People's Liberation Front2,881
6.40 %
Eksath Lanka Podujana Pakshaya620
1.38 %
Eksath Lanka Maha Sabha105
0.23 %
Independent Group 451
0.11 %
United Socialist Party49
0.11 %
Sri Lanka Mahajana Pakshaya48
0.11 %
New Democratic Front44
0.10 %
Independent Group 139
0.09 %
Patriotic National Front30
0.07 %
Independent Group 218
0.04 %
Independent Group 318
0.04 %
Maubima Janatha Pakshaya16
0.04 %
Sri Lanka Labour Party9
0.02 %
Jana Setha Peramuna8
0.02 %
The Liberal Party6
0.01 %
Total Valid Votes
45,019
96.00 %
Rejected Votes
1,876
4.00 %
Total Votes Polled
46,895
58.63 %
* Number of registered electors including postal voters

No comments:

Post Top Ad