கொழும்பு மத்தி தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

கொழும்பு மத்தி தேர்தல் முடிவுகள்


Provincial Council Elections 2014
COLOMBO CENTRAL Polling Division  
Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
United National Party
40,170
45.94 %
United People's Freedom Alliance
17,472
19.98 %
Democratic Peoples Front
8,854
10.13 %
Sri Lanka Muslim Congress
8,629
9.87 %
All Ceylon Makkal Congress
4,480
5.12 %
Democratic Party
2,166
2.48 %
People's Liberation Front
2,126
2.43 %
Independent Group 1
1,244
1.42 %
Ceylon Worker's Congress (P.Wing)
883
1.01 %
Independent Group 10
367
0.42 %
Independent Group 3
219
0.25 %
Nawa Sama Samaja Party
170
0.19 %
Eksath Lanka Podujana Pakshaya
116
0.13 %
Patriotic National Front
80
0.09 %
Independent Group 6
68
0.08 %
United Peace Front
64
0.07 %
New Democratic Front
61
0.07 %
Independent Group 11
60
0.07 %
Independent Group 9
44
0.05 %
Jana Setha Peramuna
33
0.04 %
Eksath Lanka Maha Sabha
31
0.04 %
Our National Front
19
0.02 %
Sri Lanka Labour Party
16
0.02 %
Independent Group 2
16
0.02 %
Independent Group 8
14
0.02 %
Independent Group 4
12
0.01 %
Independent Group 5
12
0.01 %
Socialist Equality Party
10
0.01 %
Independent Group 7
8
0.01 %
Total Valid Votes
87,444
95.56 %
Rejected Votes
4,066
4.44 %
Total Votes Polled
91,510
70.29 %
Registered Electors
130,186*

* Number of registered electors including postal voters

No comments:

Post Top Ad