கொழும்பு மாவட்டம் ஹோமாகம தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

கொழும்பு மாவட்டம் ஹோமாகம தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்


rovincial Council Elections 2014
HOMAGAMA Polling Division  
Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
United People's Freedom Alliance
53,983
52.28 %
United National Party
32,890
31.85 %
People's Liberation Front
9,127
8.84 %
Democratic Party
6,194
6.00 %
Independent Group 2
223
0.22 %
Eksath Lanka Podujana Pakshaya
123
0.12 %
Jana Setha Peramuna
98
0.09 %
Independent Group 6
81
0.08 %
New Democratic Front
74
0.07 %
All Ceylon Makkal Congress
62
0.06 %
Independent Group 3
56
0.05 %
Patriotic National Front
40
0.04 %
Nawa Sama Samaja Party
38
0.04 %
Democratic Peoples Front
37
0.04 %
Independent Group 11
35
0.03 %
Sri Lanka Muslim Congress
26
0.03 %
Eksath Lanka Maha Sabha
25
0.02 %
Independent Group 9
22
0.02 %
Ceylon Worker's Congress (P.Wing)
21
0.02 %
United Peace Front
19
0.02 %
Our National Front
18
0.02 %
Socialist Equality Party
18
0.02 %
Independent Group 1
13
0.01 %
Independent Group 8
12
0.01 %
Independent Group 4
8
0.01 %
Independent Group 7
7
0.01 %
Independent Group 10
7
0.01 %
Independent Group 5
4
0.00 %
Sri Lanka Labour Party
2
0.00 %
Total Valid Votes
103,263
96.20 %
Rejected Votes
4,078
3.80 %
Total Votes Polled
107,341
63.26 %
Registered Electors
169,679*

* Number of registered electors including postal voters

No comments:

Post Top Ad