காலி மாவட்ட அக்மீமன தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

காலி மாவட்ட அக்மீமன தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்


Provincial Council Elections 2014
AKMEEMANA Polling Division  
Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
United People's Freedom Alliance
28,290
52.60 %
United National Party
12,512
23.26 %
People's Liberation Front
6,114
11.37 %
Democratic Party
6,034
11.22 %
Independent Group 1
282
0.52 %
Eksath Lanka Podujana Pakshaya
123
0.23 %
Eksath Lanka Maha Sabha
82
0.15 %
United Socialist Party
65
0.12 %
New Democratic Front
50
0.09 %
Independent Group 4
40
0.07 %
Patriotic National Front
39
0.07 %
Sri Lanka Mahajana Pakshaya
38
0.07 %
Maubima Janatha Pakshaya
30
0.06 %
Independent Group 2
30
0.06 %
Sri Lanka Labour Party
22
0.04 %
Independent Group 3
16
0.03 %
Jana Setha Peramuna
11
0.02 %
The Liberal Party
8
0.01 %
Total Valid Votes
53,786
96.24 %
Rejected Votes
2,104
3.76 %
Total Votes Polled
55,890
60.48 %
Registered Electors
92,414*

* Number of registered electors including postal voters

No comments:

Post Top Ad