இதுவரை வெளியான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் - கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகளும் , ஆசனங்களும் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

இதுவரை வெளியான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் - கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகளும் , ஆசனங்களும்


தென் மாகாணம்


ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

கட்சிகள்                                                        வாக்குகள்                                      ஆசனங்கள்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி    174687                                                        8
ஐக்கிய தேசிய கட்சி                                  79829                                                         4
மக்கள் விடுதலை முன்னணி               39345                                                         2மாத்தறை மாவட்டம்

கட்சிகள்                                                        வாக்குகள்                                      ஆசனங்கள்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி     231102                                                      10
ஐக்கிய தேசிய கட்சி                                   96297                                                        4

மக்கள் விடுதலை முன்னணி               39158                                                        2
ஜனநாயகக் கட்சி                                        20501                                                        1           

காலி மாவட்டம்

கட்சிகள்                                                        வாக்குகள்                                      ஆசனங்கள்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி     293619                                                      13
ஐக்கிய தேசிய கட்சி                                  134305                                                       4

ஜனநாயகக் கட்சி                                        45484                                                         2

மக்கள் விடுதலை முன்னணி                30529                                                        1           மேல் மாகாணம்

களுத்துறை  மாவட்டம்

கட்சிகள்                                                        வாக்குகள்                                      ஆசனங்கள்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி    337924                                                      13
ஐக்கிய தேசிய கட்சி                                 144924                                                       6

ஜனநாயகக் கட்சி                                       43685                                                         2
மக்கள் விடுதலை முன்னணி              25366                                                         1

கம்பஹா  மாவட்டம்

கட்சிகள்                                                        வாக்குகள்                                      ஆசனங்கள்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி    582668                                                     23
ஐக்கிய தேசிய கட்சி                                 249220                                                     10

ஜனநாயகக் கட்சி                                      88587                                                        4

மக்கள் விடுதலை முன்னணி             56405                                                        2
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்         17296                                                        1

No comments:

Post Top Ad