கம்பஹா கத்தன தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

கம்பஹா கத்தன தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்


Provincial Council Elections 2014
KATANA Polling Division  
Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
United People's Freedom Alliance
50,857
58.05 %
United National Party
22,491
25.67 %
Democratic Party
9,083
10.37 %
People's Liberation Front
3,964
4.52 %
Sri Lanka Muslim Congress
609
0.70 %
Democratic Peoples Front
321
0.37 %
Eksath Lanka Maha Sabha
55
0.06 %
Eksath Lanka Podujana Pakshaya
41
0.05 %
Patriotic National Front
38
0.04 %
Nawa Sama Samaja Party
27
0.03 %
Sri Lanka Labour Party
19
0.02 %
Jana Setha Peramuna
18
0.02 %
Independent Group 9
18
0.02 %
Independent Group 3
14
0.02 %
Independent Group 5
13
0.01 %
Nawa Sihala Urumaya
10
0.01 %
Independent Group 2
8
0.01 %
Independent Group 7
8
0.01 %
Independent Group 1
7
0.01 %
Independent Group 6
7
0.01 %
Independent Group 8
4
0.00 %
Independent Group 4
3
0.00 %
Total Valid Votes
87,615
96.00 %
Rejected Votes
3,651
4.00 %
Total Votes Polled
91,266
65.35 %
Registered Electors
1,39,658*

* Number of registered electors including postal voters

No comments:

Post Top Ad