கம்பஹா ஜா-எல தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

கம்பஹா ஜா-எல தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்


Provincial Council Elections 2014
JA-ELA Polling Division  
Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
United People's Freedom Alliance
46,286
54.40 %
United National Party
25,364
29.81 %
Democratic Party
7,267
8.54 %
People's Liberation Front
5,534
6.50 %
Democratic Peoples Front
313
0.37 %
Eksath Lanka Podujana Pakshaya
49
0.06 %
Patriotic National Front
43
0.05 %
Sri Lanka Muslim Congress
41
0.05 %
Eksath Lanka Maha Sabha
36
0.04 %
Jana Setha Peramuna
22
0.03 %
Nawa Sama Samaja Party
16
0.02 %
Independent Group 8
15
0.02 %
Independent Group 5
14
0.02 %
Independent Group 9
14
0.02 %
Sri Lanka Labour Party
13
0.02 %
Independent Group 3
12
0.01 %
Independent Group 6
12
0.01 %
Nawa Sihala Urumaya
11
0.01 %
Independent Group 1
9
0.01 %
Independent Group 2
7
0.01 %
Independent Group 4
5
0.01 %
Independent Group 7
3
0.00 %
Total Valid Votes
85,086
96.16 %
Rejected Votes
3,394
3.84 %
Total Votes Polled
88,480
63.79 %
Registered Electors
138704*

* Number of registered electors including postal voters

No comments:

Post Top Ad