கொழும்பு மாவட்டம் தெஹிவளை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - மு. கா வுக்கு 710 வாக்குகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

கொழும்பு மாவட்டம் தெஹிவளை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - மு. கா வுக்கு 710 வாக்குகள்


Provincial Council Elections 2014
DEHIWALA Polling Division  
Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
United People's Freedom Alliance
12,361
36.09 %
United National Party
11,629
33.95 %
Democratic Party
3,301
9.64 %
Democratic Peoples Front
2,639
7.70 %
People's Liberation Front
2,196
6.41 %
Sri Lanka Muslim Congress
710
2.07 %
All Ceylon Makkal Congress
700
2.04 %
Independent Group 2
254
0.74 %
Ceylon Worker's Congress (P.Wing)
91
0.27 %
Independent Group 3
74
0.22 %
Nawa Sama Samaja Party
54
0.16 %
Independent Group 6
52
0.15 %
New Democratic Front
43
0.13 %
Eksath Lanka Podujana Pakshaya
24
0.07 %
Jana Setha Peramuna
21
0.06 %
Patriotic National Front
18
0.05 %
Independent Group 1
15
0.04 %
Eksath Lanka Maha Sabha
10
0.03 %
Independent Group 11
10
0.03 %
Independent Group 4
9
0.03 %
Our National Front
8
0.02 %
Independent Group 10
8
0.02 %
Socialist Equality Party
7
0.02 %
Independent Group 9
7
0.02 %
United Peace Front
4
0.01 %
Independent Group 8
3
0.01 %
Sri Lanka Labour Party
2
0.01 %
Independent Group 7
2
0.01 %
Independent Group 5
1
0.00 %
Total Valid Votes
34,253
95.84 %
Rejected Votes
1,487
4.16 %
Total Votes Polled
35,740
59.03 %
Registered Electors
60,543*

* Number of registered electors including postal voters

No comments:

Post Top Ad