கம்பஹா மாவட்ட தபால் மூல வாக்குப் பதிவு தேர்தல் முடிவுகள் - மு.கா 32 வாக்குகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

கம்பஹா மாவட்ட தபால் மூல வாக்குப் பதிவு தேர்தல் முடிவுகள் - மு.கா 32 வாக்குகள்


Provincial Council Elections 2014
Gampaha District - Postal Votes
Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
United People's Freedom Alliance15,816
65.28 %
United National Party3,701
15.28 %
Democratic Party3,163
13.06 %
People's Liberation Front1,344
5.55 %
Eksath Lanka Podujana Pakshaya48
0.20 %
Sri Lanka Muslim Congress32
0.13 %
Jana Setha Peramuna21
0.09 %
Democratic Peoples Front21
0.09 %
Patriotic National Front14
0.06 %
Nawa Sihala Urumaya14
0.06 %
Independent Group 912
0.05 %
Eksath Lanka Maha Sabha11
0.05 %
Nawa Sama Samaja Party8
0.03 %
Independent Group 75
0.02 %
Independent Group 24
0.02 %
Sri Lanka Labour Party3
0.01 %
Independent Group 13
0.01 %
Independent Group 63
0.01 %
Independent Group 32
0.01 %
Independent Group 82
0.01 %
Independent Group 51
0.00 %
Independent Group 40
0.00 %
Total Valid Votes
24,228
96.01 %
Rejected Votes
1,006
3.99 %
Total Votes Polled
25,234
96.97 %
Registered Electors
26,022

No comments:

Post Top Ad