கொழும்பு கொலன்னாவ தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - மு.காங்கிரஸ் 2403 வாக்குகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

கொழும்பு கொலன்னாவ தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - மு.காங்கிரஸ் 2403 வாக்குகள்


Provincial Council Elections 2014
KOLONNAWA Polling Division
Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
United People's Freedom Alliance
35,813
46.50 %
United National Party
22,072
28.66 %
People's Liberation Front
6,112
7.94 %
Democratic Party
5,637
7.32 %
Sri Lanka Muslim Congress
2,403
3.12 %
Democratic Peoples Front
2,371
3.08 %
All Ceylon Makkal Congress
1,037
1.35 %
Independent Group 1
396
0.51 %
Independent Group 3
186
0.24 %
Jana Setha Peramuna
184
0.24 %
Ceylon Worker's Congress (P.Wing)
124
0.16 %
Independent Group 10
92
0.12 %
Independent Group 6
88
0.11 %
Eksath Lanka Podujana Pakshaya
74
0.10 %
New Democratic Front
70
0.09 %
Nawa Sama Samaja Party
70
0.09 %
Patriotic National Front
55
0.07 %
Independent Group 2
38
0.05 %
United Peace Front
35
0.05 %
Independent Group 11
35
0.05 %
Our National Front
31
0.04 %
Independent Group 9
30
0.04 %
Eksath Lanka Maha Sabha
21
0.03 %
Socialist Equality Party
16
0.02 %
Independent Group 7
7
0.01 %
Sri Lanka Labour Party
5
0.01 %
Independent Group 5
5
0.01 %
Independent Group 8
5
0.01 %
Independent Group 4
3
0.00 %
Total Valid Votes
77,015
95.62 %
Rejected Votes
3,526
4.38 %
Total Votes Polled
80,541
68.20 %
Registered Electors
1,18,098*

* Number of registered electors including postal voters

No comments:

Post Top Ad