2 மாகாணங்களதும் இறுதி முடிவுகள் - ஸ்ரீ.மு.கா வுக்கு 2 ஆசனங்கள் , றிசாத் கட்சிக்கு 1 ஆசனம் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

2 மாகாணங்களதும் இறுதி முடிவுகள் - ஸ்ரீ.மு.கா வுக்கு 2 ஆசனங்கள் , றிசாத் கட்சிக்கு 1 ஆசனம்


Provincial Council Elections 2013
Western Province

Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
No. of Members Elected
United People's Freedom Alliance
1,363,675
53.35 %
56*
United National Party
679,682
26.59 %
28
Democratic Party
203,767
7.97 %
9
People's Liberation Front
156,208
6.11 %
6
Democratic Peoples Front
51,000
2.00 %
2
Sri Lanka Muslim Congress
49,515
1.94 %
2
All Ceylon Makkal Congress
15,491
0.61 %
1
Ceylon Worker's Congress (P.Wing)
8,216
0.32 %
Jana Setha Peramuna
2,809
0.11 %
Eksath Lanka Podujana Pakshaya
2,073
0.08 %
Patriotic National Front
1,484
0.06 %
Nawa Sama Samaja Party
1,290
0.05 %
Eksath Lanka Maha Sabha
1,130
0.04 %
New Democratic Front
1,046
0.04 %
United Socialist Party
739
0.03 %
Okkoma Wasiyo Okkoma Rajawaru Sanvidanaya
375
0.01 %
Sri Lanka Labour Party
331
0.01 %
Our National Front
330
0.01 %
United Peace Front
292
0.01 %
Nawa Sihala Urumaya
245
0.01 %
Socialist Equality Party
220
0.01 %
Total votes received by non elected independent groups
16,113
Total Valid Votes
2,556,031
95.76 %
Rejected Votes
113,285
4.24 %
Total Votes Polled
2,669,316
66.32 %
Registered Electors
4,024,624
* Including two(2) bonus seats.


Provincial Council Elections 2013
Southern Province
Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
No. of Members Elected
United People's Freedom Alliance
699,408
58.06 %
  33*
United National Party
310,431
25.77 %
        14
People's Liberation Front
109,032
9.05 %
        5
Democratic Party
75,532
6.27 %
       3
Eksath Lanka Podujana Pakshaya
1,623
0.13 %
Sri Lanka Muslim Congress
1,419
0.12 %
Eksath Lanka Maha Sabha
935
0.08 %
Sri Lanka Mahajana Pakshaya
854
0.07 %
New Democratic Front
650
0.05 %
United Socialist Party
604
0.05 %
Patriotic National Front
600
0.05 %
Jana Setha Peramuna
367
0.03 %
Our National Front
319
0.03 %
Sri Lanka Labour Party
238
0.02 %
The Liberal Party
155
0.01 %
Maubima Janatha Pakshaya
136
0.01 %
Nawa Sama Samaja Party
97
0.01 %
Total votes received by non elected independent groups
2,170
Total Valid Votes
1,204,570
96.19 %
Rejected Votes
47,726
3.81 %
Total Votes Polled
1,252,296
66.83%
Registered Electors
1,873,804
* Including two(2) bonus seats.

No comments:

Post Top Ad