கம்பஹா மாவட்ட இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் முஸ்லிம் காங்கிரஸூக்கு 1 ஆசனம் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

கம்பஹா மாவட்ட இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் முஸ்லிம் காங்கிரஸூக்கு 1 ஆசனம்


Provincial Council Elections 2014
Gampaha District
Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
No. of Members Elected
United People's Freedom Alliance
582,668
57.98 %
23
United National Party
249,220
24.80 %
10
Democratic Party
88,557
8.81 %
4
People's Liberation Front
56,405
5.61 %
2
Sri Lanka Muslim Congress
17,296
1.72 %
1
Democratic Peoples Front
6,844
0.68 %

Jana Setha Peramuna
831
0.08 %

Eksath Lanka Podujana Pakshaya
535
0.05 %

Eksath Lanka Maha Sabha
530
0.05 %

Patriotic National Front
395
0.04 %

Nawa Sihala Urumaya
245
0.02 %

Nawa Sama Samaja Party
229
0.02 %

Independent Group 9
198
0.02 %

Sri Lanka Labour Party
155
0.02 %

Independent Group 5
146
0.01 %

Independent Group 8
127
0.01 %

Independent Group 1
125
0.01 %

Independent Group 3
115
0.01 %

Independent Group 7
89
0.01 %

Independent Group 6
86
0.01 %

Independent Group 2
85
0.01 %

Independent Group 4
71
0.01 %

Total Valid Votes
1,004,952
96.11 %

Rejected Votes
40,713
3.89 %

Total Votes Polled
1,045,665
65.76 %

Registered Electors
1,590,076

No comments:

Post Top Ad