காலி மாவட்ட இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் - ஐ.ம.சு.முன்னணிக்கு 13 உறுப்பினர்கள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

காலி மாவட்ட இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் - ஐ.ம.சு.முன்னணிக்கு 13 உறுப்பினர்கள்


ஐ.ம.சு.மு - 13 உறுப்பினர்கள்
ஐ.தே.க - 6 உறுப்பினர்கள்
ஜனநாயகக் கட்சி - 2 உறுப்பினர்கள்

Provincial Council Elections 2014
Galle District
Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
No. of Members Elected
United People's Freedom Alliance
293,619
57.58 %
13
United National Party
134,305
26.34 %
6
Democratic Party
45,484
8.92 %
2
People's Liberation Front
30,529
5.99 %
1
Eksath Lanka Podujana Pakshaya
1,241
0.24 %

Sri Lanka Mahajana Pakshaya
854
0.17 %

Eksath Lanka Maha Sabha
611
0.12 %

United Socialist Party
604
0.12 %

Independent Group 1
524
0.10 %

New Democratic Front
425
0.08 %

Independent Group 4
370
0.07 %

Patriotic National Front
366
0.07 %

Independent Group 2
228
0.04 %

Sri Lanka Labour Party
183
0.04 %

Jana Setha Peramuna
172
0.03 %

Independent Group 3
155
0.03 %

Maubima Janatha Pakshaya
136
0.03 %

The Liberal Party
84
0.02 %

Total Valid Votes
509,890
96.02 %

Rejected Votes
21,135
3.98 %

Total Votes Polled
531,025
65.57%

Registered Electors
809,882

No comments:

Post Top Ad