ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் பெலியத்தை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Sunday, March 30, 2014

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் பெலியத்தை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்Provincial Council Elections 2014
BELIATTA Polling Division
Name of the Party/Independent Group
No. of Votes Received
Percentage  %
United People's Freedom Alliance32,393
64.95 %
United National Party9,657
19.36 %
People's Liberation Front5,521
11.07 %
Democratic Party2,173
4.36 %
Eksath Lanka Maha Sabha33
0.07 %
Eksath Lanka Podujana Pakshaya24
0.05 %
Patriotic National Front18
0.04 %
Jana Setha Peramuna14
0.03 %
Independent Group 113
0.03 %
Independent Group 413
0.03 %
Sri Lanka Labour Party6
0.01 %
Independent Group 26
0.01 %
Independent Group 36
0.01 %
Total Valid Votes49,877
96.75 %
Rejected Votes
1,674
3.25 %
Total Votes Polled
51,551
66.59 %
Registered Electors
77414*

* Number of registered electors including postal voters.

No comments:

Post Top Ad