வீதி விபத்துக்களுக்கு பெண்களின் உடையும் காரணம் இஸ்லாமிய உடையே சிறந்தது (வீடியோவைப் பார்த்து உணர்ந்து கொள்ளுங்கள்) - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Saturday, November 09, 2013

வீதி விபத்துக்களுக்கு பெண்களின் உடையும் காரணம் இஸ்லாமிய உடையே சிறந்தது (வீடியோவைப் பார்த்து உணர்ந்து கொள்ளுங்கள்)


இஸ்லாத்தையும், இஸ்லாமிய உடைகளையும் கொச்சைப்படுத்துகின்ற பொதுபல சேனா போன்ற வைரஸ்களுக்கு இந்த வீடியோவும் ஒரு ஆதாரம் இதனை இவர்கள் போன்ற தீய சக்திகள்  புரிந்து கொள்ளுமா ?வீதி விபத்துக்கள் அதிகம் ஏற்படுவதற்கு பெண்களும் ஒரு காரணமாக விவாதிக்கப்படுகிறது. அதாவது வீதியில் அரை குரை ஆடைகளுடன் அடுத்தவர்களை கவர்வதற்காகவே உடையணிந்து செல்லும் பெண்களால் ஓட்டுனர்கள் கவரப்பட்டு திசை மாறிப்பயணித்து ஏற்படும் சில விபத்துக்கள் பல இடங்களில் உயிர் ஆபத்துக்களையும் ஏற்படுத்துகின்றது. இதற்கு சரியான ஒரு உதாரணமாக இந்த வீடியோவை கொள்ள முடியும்…

எனவே இஸ்லாம் சொல்லுகின்ற முறையிலான உடை இவ்வகை ஆபத்துக்களில் இருந்து மட்டுமல்ல பெண்களையும்,ஏனைய ஆபத்துகளிலும் இருந்து காப்பாற்றும்.

No comments:

Post Top Ad