வாத்துபோன்ற அமைப்பில் தென்னங்கன்று (படங்கள் இணைப்பு) - www.newmuthur.com

Breaking

Post Top Ad


Post Top Ad


Friday, November 08, 2013

வாத்துபோன்ற அமைப்பில் தென்னங்கன்று (படங்கள் இணைப்பு)


வாத்துபோன்ற அமைப்பில் தென்னங்கன்று ஒன்று முளைத்துள்ளது. மன்னார், எழுத்தூர் பகுதியில் உள்ள விடுதி ஒன்றிலியே இவ்வாறு தென்னங்கன்று வாத்துபோன்ற அமைப்பில் முளைத்துள்ளது. இதனை பெருந்திரளானோர் பார்வையிட்டு வருகின்றனர்.

வாத்துபோன்ற அமைப்பில் தென்னங்கன்று ஒன்று முளைத்துள்ளது. மன்னார், எழுத்தூர் பகுதியில் உள்ள விடுதி ஒன்றிலியே இவ்வாறு தென்னங்கன்று வாத்துபோன்ற அமைப்பில் முளைத்துள்ளது. இதனை பெருந்திரளானோர் பார்வையிட்டு வருகின்றனர்.No comments:

Post Top Ad